Loading...

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης (σύστημα διεύθυνσης)


Οι μηχανισμοί οδήγησης των τρακτέρ στις μέρες μας είναι : μηχανικοί ή υδραυλικοί.

Οι μηχανικοί, χρησιμοποιούνται κυρίως στα μικρά τρακτέρ (τρακτεράκια). Το τιμόνι συνδέεται με την μία άκρη του άξονα. Η άλλη άκρη βρίσκεται στην πυξίδα οδήγησης. Μέσα στην πυξίδα οδήγησης υπάρχουν ο ατέρμονας κοχλίας σε μόνιμη εμπλοκή μ’ ένα τροχίσκο (ράουλο). Ο ατέρμονας κοχλίας είναι συνδεδεμένος με τον άξονα διεύθυνσης ενώ ο τροχίσκος (ράουλο) με τον άξονα του βραχίονα διεύθυνσης. Ο  άξονας διεύθυνσης βρίσκεται και προφυλάσσεται μέσα στη κολώνα και στηρίζεται με δύο ρουλεμάν μέσα στην πυξίδα η οποία έχει λιπαντικό για να λιπαίνει τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της. Όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι γυρίζει ο άξονας και ο ατέρμονας κοχλίας, μέσω του τροχίσκου περιστρέφεται και ο βραχίονας διεύθυνσης. Η κίνηση αυτή μεταδίδεται από τον βραχίονα διεύθυνσης με μπάρες στα ακραξόνια. 
Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης
Μηχανικός μηχανισμός οδήγησης

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Γρασάρισμα


Σε πολλά σημεία του τρακτέρ υπάρχουν γρασαδοράκια για να λιπαίνονται οι άξονες και οι τριβείς. Για τη σωστή λίπανση των σημείων αυτών πρέπει να ακολουθούμε τα κάτωθι :

  1. Επιλέγουμε γράσο πολλαπλής χρήσεως επειδή είναι αποτελεσματικό στις περισσότερες χρήσεις.
  2. Πρέπει να το έχουμε αποθηκευμένο σε καθαρό δοχείο.
  3. Καθαρίζουμε τα γρασαδοράκια από παλιά γράσα και τυχόν ακαθαρσίες προτού εφαρμόσουμε το πιστόλι λίπανσης.
  4. Το στόμιο του πιστολιού πρέπει να συγκρατείται στην ίδια ευθεία με το γρασαδοράκι και ταυτόχρονα να πιέζουμε το χειρομοχλό του πιστολιού, το απομακρύνουμε με μια πλάγια κίνηση.
  5. Τα σημεία λίπανσης με γρασαδοράκι δεν χρειάζονται υπερβολική λίπανση γιατί πολλές φορές το επιπλέον γράσο πέφτει σε ιμάντες ή  άλλες επιφάνειες και προκαλεί ζημιές.
  6. Δεν πρέπει να πιέζουμε υπερβολικά με το πιστόλι σε σημεία που υπάρχουν τσιμούχες επειδή μπορεί να σπάσουν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκρατήσουν το γράσο και να εισχωρούν βρωμιές και υγρασία.
  7. Όταν κάνει πολύ κρύο το γρασάρισμα πρέπει να γίνεται όσο είναι ζεστό το μηχάνημα γιατί οι τριβείς δέχονται το γράσο ευκολότερα.
  8. Φρόνιμο είναι επίσης να λιπαίνουμε τα σημεία τριβής όπου δεν υπάρχουν γρασαδοράκια με λιπαντικά σπρέι.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Προληπτική συντήρηση – καθημερινή φροντίδα


Για να πετύχουμε την μακροχρόνια, αποδοτική και παράλληλα ασφαλή λειτουργία του τρακτέρ οφείλουμε να τον διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Επιβάλλεται λοιπόν να τον συντηρούμε τακτικά να ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω με σκοπό να περιορίσουμε τις πολυδάπανες επισκευές και να τον προφυλάξουμε από την πρόωρη φθορά του. Σημειώνουμε ότι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από την πλευρά μας δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις όταν αυτές δεν συνοδεύονται από επιμέλεια και δεξιοτεχνία, άλλως θα πρέπει να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένους τεχνίτες ή συνεργεία της περιοχής μας. Λειτουργώντας λοιπόν προληπτικά μπορούμε να διπλασιάσουμε και να τριπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής του τρακτερ
Γενικές οδηγίες

Το τρακτέρ πρέπει να διατηρείται καθαρό. Στο τέλος κάθε ημερήσιας εργασίας  απομακρύνουμε βρωμιές, λάσπες, σκουπίδια, λίπη και λάδια. Έτσι φαίνονται τυχόν λασκαρισμένες βίδες τις οποίες σφίγγουμε ή φθαρμένα εξαρτήματα που απαιτούν επισκευή.

Οι βίδες, οι προφυλακτήρες και τα εξαρτήματα από λαμαρίνα να είναι στη θέση τους. Ένας χαλαρός προφυλακτήρας λόγω των δονήσεων αν αποκολληθεί και πέσει σε κινούμενα εξαρτήματα, ίσως κάνει ζημιά στη μηχανή στον χειριστή και σε άλλα άτομα.

Καθημερινός έλεγχος πριν το ξεκίνημα. Εντοπίζουμε έτσι τυχόν βλάβες ή φθορές που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα κατά την εργασία μας.

Σωστή χρήση του τρακτέρ. Να μην τον υπερφορτώνουμε και να εργαζόμαστε με την κατάλληλη ταχύτητα για τις συνθήκες του εδάφους γιατί αλλιώς δεν έχει καμία αξία η καλή συντήρηση.

Η συμβολή στην πληρέστερη ενημέρωση σας είναι της  http://www.krekis.gr/  
Προληπτική συντήρηση τρακτέρ
Προληπτική συντήρηση τρακτέρ

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ερπύστριες

Μετά τα ελαστικά αποτελεί το άλλο μέσο πρόωσης των τρακτέρ. Είναι τεχνητό οδόστρωμα πάνω στο οποίο κυλούν χαλύβδινοι τροχοί παραπλήσιο με το σιδηρόδρομο. Η λειτουργία τους και ο τρόπος κίνησης τους έχει γίνει ευρύτερα γνωστές λόγω της χρησιμοποίησης τους στα τεθωρακισμένα άρματα. Η χρήση τους στη χώρα μας είναι περιορισμένη. Θωρείται ιδανικό μέσο πρόωσης σε υγρά, τυρφώδη, αμμώδη και πετρώδη εδάφη. Πλεονεκτήματα : συμπιέζουν λιγότερο το έδαφος, εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσφυση απ’ ότι τα ελαστικά, επιτρέπουν την εργασία κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Μειονεκτήματα : το υψηλό κόστος, μικρότερη ταχύτητα κατά τη μετακίνηση. το σύστημα κίνησης ενός ερπυστριοφόρου τρακτερ αποτελείται από :
Την ερπύστρια, είναι μια συνεχής αλυσίδα που αποτελείται από τα πέδιλα τους πείρους και τους τριβείς.
Τον οδοντωτό κινητήριο τροχό, μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στην ερπύστρια.
Τα ράουλα, διαχωρίζονται σε πάνω ράουλα που συγκρατούν το βάρος του πάνω τμήματος της ερπύστριας και σε κάτω ράουλα που είναι στερεωμένα σε ίσες αποστάσεις στο πλαίσιο της τα οποία στηρίζουν το βάρος το οχήματος και το κατανέμουν ομοιόμορφα.
Τον αργό τροχό, μαζί με ένα δυνατό ελατήριο εξασφαλίζει το τέντωμα της.
Τους προφυλακτήρες, προστατεύουν τα ράουλα από πέτρες, εμποδίζουν τις λάσπες να μπουν κυρίως όμως οδηγούν την ερπύστρια, εμποδίζουν το στρίψιμο της και την κάμψη της.
Το πλαίσιο, είναι ο σκελετός πάνω στο οποίο στηρίζονται όλα τα προηγούμενα μέρη του συστήματος.  
 
ερπυστριοφόρο τρακτέρ
ερπυστριοφόρο τρακτέρ

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ελαστικά - Λάστιχα τροχών)

Στους τροχούς των τρακτέρ τοποθετούνται ελαστικά με ή χωρίς σαμπρέλα. Αν και τα τρακτερ κινούνται με μικρή ταχύτητα τα ελαστικά τους αντιμετωπίζουν τις ανωμαλίες του εδάφους, για το λόγο αυτό κατασκευάζονται ελαστικά πολλών τύπων με διαφορές ως προς τη ποιότητα κατασκευής και το σχεδιασμό του πέλματος.
Λάστιχα μπροστινών τροχών.
Ανάλογα με το σχέδιο του πέλματος διακρίνονται :
Με μονή ράβδωση, κάνουν για χαλαρά εδάφη
μονής ράβδωσης
μονής ράβδωσης
Με διπλή ή τριπλή ράβδωση, δεν πιέζουν πολύ το έδαφος, δίνουν καλό έλεγχο στο χειριστή.
 
Πλεούμενα, έχουν μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερο βάθος από τα υπόλοιπα ελαστικά των μπροστινών τροχών. Σε υγρά εδάφη δυσκολεύουν την οδήγηση επειδή αυξάνεται η αντίσταση κυλίσεως.
Ορυζώνων, χρησιμοποιούνται σε υγρά εδάφη διευκολύνουν την οδήγηση.
Λάστιχα οπίσθιων τροχών.
Ανάλογα με τη μορφή του πέλματος διακρίνονται σε:
Ελαστικά γενικής χρήσεως με προεξοχές τύπου V, συνδυάζει τη σχέση μεταξύ πρόωσης και αντοχής του πέλματος, κάνει για όλες τις εποχές του χρόνου.
Ελαστικά τύπου V
Ελαστικά τύπου V
Ελαστικά με προεξοχές τύπου V μεγάλου ύψους, είναι ιδανικά σε λασπερά και υγρά εδάφη.
τύπου V μεγάλου ύψους
τύπου V μεγάλου ύψους
Ελαστικά με τάπες, προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στο χειριστή δε φθείρονται εύκολα, είναι ιδανικά για εργασία πάνω σε χλοοτάπητα επειδή δεν καταστρέφουν την επιφάνεια του.
Ελαστικά με τάπες
Ελαστικά με τάπες
Ελαστικά με βιομηχανικό πέλμα, χρησιμοποιούνται τόσο για μεταφορές όσο για εργασία στο χωράφι, έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και φθείρονται λιγότερο.
βιομηχανικό πέλμα
βιομηχανικό πέλμα
Χαρακτηριστικά στοιχεία των ελαστικών είναι οι διαστάσεις τους, ο αριθμός των λινών (ενισχυτικών πλεγμάτων) και η διεύθυνση περιστροφής. Οι διαστάσεις προσδιορίζονται με δύο  αριθμούς. Ο 1ος δείχνει τη διάμετρο της τομής του δακτυλίου του ελαστικού ενώ ο 2ος τη διάμετρο της ζάντας. Στα ελαστικά αμερικάνικης κατασκευής οι αριθμοί είναι σε ίντσες, στα ευρωπαϊκά σε χιλιοστά.
Χαρακτηριστικά στοιχεία
Χαρακτηριστικά στοιχείαΠαρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Κοτσαδόρος (δοκός έλξεως)

Κάθε γεωργικό μηχάνημα που έχει ένα και μοναδικό σημείο πρόσδεσης με το τρακτέρ (συγκεκριμένα για ρυμούλκηση πλατφόρμας, τρέιλερ, χορτοδετικής) πρέπει να συνδέεται στο κοτσαδόρο του (δοκό έλξεως). Αποτελεί βασικό κανόνα για όλα τα τρακτερ (ανεξαρτήτως μεγέθους & κατασκευαστή) και τα μηχανήματα. Οποιαδήποτε άλλη σύνδεση των ανωτέρω γεωργικών μηχανημάτων είναι επικίνδυνη και μπορεί να κάνει ζημιά τόσο στο μηχάνημα όσο στο τρακτέρ. Ο κοτσαδόρος διακρίνεται σε :   Κανονικός, Αιωρούμενος, Συμπληρωματικός. 
Κοτσαδόρος
Κοτσαδόρος

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Τα μέσα προώθησης

Ανάλογα με τα μέσα πρόωσης τα τρακτέρ χωρίζονται σε :
Τροχοφόρα και Ερπυστριοφόρα.
Μεγάλο τμήμα της ιπποδύναμης του τρακτερ αναλώνεται για να ξεπεραστούν :
Α) Η αντίσταση κυλίσεως
Β) Η ολίσθηση των τροχών
Γ) Η επίδραση των ανωμαλιών του εδάφους και
Δ) Η αντίσταση στη δοκό έλξεως.
Όσο πιο λιγότερη είναι η επίδραση των τριών πρώτων τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η εναπομείνασα ελκτική δύναμη στη δοκό έλξεως. Η αντίσταση κυλίσεως εξαρτάται από τη μορφολογία, το είδος του εδάφους και το βάρος του τρακτέρ. Ορισμένο βάρος είναι απαραίτητο για τη καλή πρόσφυση των μέσων προώσεως όμως η αντίσταση κυλίσεως αυξάνει όταν το βάρος είναι υπερβολικό. Όταν η ολίσθηση είναι μεγαλύτερη από το επιθυμητό (10-15%) τα λάστιχα φθείρονται πολύ περισσότερο και η ελκτική ικανότητα μειώνεται.
Οι σημαντικότεροι συντελεστές που επηρεάζουν την απόδοση των μέσων πρόωσης των τρακτέρ είναι :
α) Η διάμετρος της ρόδας,
β) Το πλάτος της ρόδας,
γ) Το βάρος της ρόδας,
δ) Το είδος της επιφάνειας του πέλματος της ρόδας
ε) Η ταχύτητα μετακίνησης,
στ) Το είδος και η κατάσταση εδάφους και
ζ) Το ύψος της έλξης.
Για την ελκτική ικανότητα του τρακτέρ πιο πολύ απ’ όλους επενεργεί, το είδος και η κατάσταση εδάφους.
Τροχοφόρα και Ερπυστριοφόρα
μέσα πρόωσης